lørdag 17. desember 2011

Problemstilling…

Vi skal i gang med å skrive en ny fagtekst i skoleledelsesstudiet. Denne gang tenker jeg å fokusere på noen prosjekter vi har startet opp med på Charlottenlund vgs. Det dreier seg om følgende prosjekter

  • - Vurdering for læring
  • - Ny GIV
  • - Knutepunktskole – fellesfag på yrkesfag

Som kjent er Charlottenlund vgs en skole som nylig er sammenslått av fra to-tre andre videregående skoler. I disse tider flytter vi inn i nye lokaler. Det å sette i gang disse prosjektene midt oppe i flytteprosessen kan virke ambisiøst. Hvor godt har vi lykkes i å sette fokus på de viktige temaene som prosjektene tar opp?

Jeg ser for meg å arbeide ut fra en problemstilling i nærheten av dette:

”Hvordan kan Charlottenlund videregående skole sette vurderingsprosjekter ut i livet på en måte som løfter nyskoleprosjektet og setter agendaen?”

- Det er kanskje en litt tung og omfattende problemstilling, så her vi jeg gjerne ha innspill på hvordan dette kan formuleres mer tydelig og enklere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar